išskleisti

išskleisti
išskleĩsti, išskleĩdžia (ìšskleidžia), ìšskleidė 1. tr. LL211, Š, Rtr plonu sluoksniu išdriekti, iškloti: Skleĩsi, skleĩsi linus, nepaspėsi išskleĩsti – antpula bulbes kasti Sd. Išskleisk kūlį ant stogo stiegdamas J. Senis nutvėrė kūlį, išskleidė jį ant grebėstų J.Paukš. Išskleidžiau kningas Als. Išskleidžiau į aslą pupas Gršl. 2. tr. H, N, I, K, Š, Rtr, NdŽ, išskėsti, išplėsti ką suglaustą: Šlapią skėtį reikia tuojau išskleisti, gerai išdžiovinti ir pavalyti šepečiu . Povas uodegą ìšskleidė J. Prisigėręs senis žvirblis sparnelius ìšskleidė, kojeles ištiesė priš saulę Žr. Jautis su išskleistais ragais . Jug ienas ir išskleida, kad arklį kinko Lk. Atsisėsti turi gerai, išsižergti ir kojas savo išskleisti DS285(Rs). Ne mano valia, – išskleidė rankas studentas Žem. Tas duris ìšskleidė ir įvažiavo vidun Ps. Aš akis ìšskleidžiau i žiūriu Vdk. Akelės jos, plačiai išskleistos, žibėjo . | Šviesos spinduliai pro iškilą stiklą išeis iš skrynelės išskleistu pluoštu . ^ Visą laiką rankas išskleidęs laiko (kryžius) LTR(Grk). | refl. K, Rtr: Vienam [lakūnui] neišsìskleidė parašiutas, vienas vargšas užsimušė Erž. Išsìskleidė mergelės aukso plaukai NdŽ. Nukrito rankos nabašninko, išsìskleidė į šonus Nmk. Pusiau rungų suriši tas rungvirves ir vėl krauni: jagu nesuriši, rungai išsiskleĩs Erž. Išsiskleidę kai perkūno ūsai LTR(Jz).ištiesti, išvynioti ką sudėtą, susuktą: Čia aš kiek išmanydamas geriau nupasakojau, kas yra laivas, ir su išskleista nosine parodžiau, kaip jis vėjo varomas J.Balč. Žiūriu į tavo išskleistą žemėlapį, į jo vingiuotas linijas, išmėtytus taškus K.Kors. 3. tr. išleisti, išplėtoti (lapus, žiedus): Pumpuras ìšskleidė žiedus savo J. Oi tu, lazdyneli, žaliasis medeli, kuomet išskleisi žalius lapelius? (d.) Pkl. Ir išskleidė [avietėlė] baltūsius žiedelius (d.) Tv. | refl.: Medžio pumpurai išsiskléidžia pavasarį FT. Pumpurai jau tuoj išsiskleĩs 1. Neišsiskleĩdę vainiklapiai . Epušių pumpurus reikia rinkti, lapams neišsiskleidus . | prk.: Šitoji buvo gražuolė, moteris visai išsiskleidusio gražumo .intr. sulapoti: Kad medžiai ìšskleida, yr dideliai gražu Štk. 4. refl. Š išplisti, išsklisti: Iš daikto žemės, smiltys, grūdai, drabužiai išsìskleidė J. Sula, tekėdama iš šaknių aukštyn, užsitūr tuo kartu kamiene, išsiskleid artimose šakose S.Dauk. Po visas ginslas krau[ja]s išsìskleida DūnŽ. Išsìskleidė tokios ugnys, kibirkštys, i nebliko nieko Grg. | prk.: Naktis išsiskleidė plačiai B.Sruog. 5. refl. Rtr iškrikti, išsiskirstyti: Parvažiuo[ja] jisai – tie arkliai išsiskleĩdę Vdk. Žmonės, išeję iš bažnyčios, išsiskleidė po visus kapus Sz. | prk.: Negalėjo surinkti minčių išsiskleidusių J.Bil. 6. refl. gaudomam susigūžti (ppr. apie vištą): Višta išsìskleidžia ir laukia, kol paimi Skr. 7. refl. pasidaryti stambiam, išplitusiam, išdribusiam: Išsiskleĩdusi karvė mūsoji Šermūnė Trš. Tešmuo išsiskleĩdęs, nėr ko laukt, reik eit milžt Jrb. Kokia pardžiūvus buvo, o dabar matytum – graži, išsiskleĩdus Jrb. Einu išsiskleĩdusi (išsikėtojusi) tokio[je] slydžiausio[je] Krš. Sėda išsiskleĩdusi kaip varlė Užv. Kaip tu sėdi?! Kaip ropynė išsiskleidusi Žem. Išsiskleĩdęs kaip devynios nelaimės Krz. Išsiskleidusi kaip Raseinių Magdė TS1901,4-5. 8. refl. ištižti: Molis nei verda, nei tirpsta, bet tyžta, išsiskleidžia ir pasiskleidžia . Jei kleckai neišsiskleĩs, būs gerai, jei išsiskleĩs – i po viso gerumo Trk. 9. tr. išardyti, suplėšyti: Jeigu greit uždarysi alų, tai kiekvieną [bačką] išskleĩs Gr. Mato, ka jau ìšskleista (po avarijos sudaužyta) Vdk.refl. iširti, sugriūti: Išsiskleidė tekinis, muni ir paleido iš purmankų Šts. Šulus tuos parskėlė stačius, ir išsiskleidė siena DS133(Šmk). Suduskins [atomas] žemę, pamatysi, kaip viskas išsiskleĩs Krš. 10. refl. parvirsti: Ale tikrai, vos aš neišsìskleidžiau Varn.refl. prk. atgulti susirgus: Kiek tokių jaunų išsìskleida! Vvr. Guliu išsiskleĩdusi, jau po visam (mirsiu) Rdn.refl. prk. kristi negyvam, žūti: Paleido šūvį, ten pat ir išsìskleidė Šts. 11. tr. išeikvoti, iškleisti, išleisti: Tiek daug turėjo piningų, i visus paspėjo išskleĩsti Vdk. Tokie dvarponiai paleistuviai ìšskleidė turtus Krš. Kazys uždirba, bet veltui išskleidžia Vaižg. 12. tr. išplėtoti, išugdyti, išrutulioti: Laisvas darbas leidžia darbo žmonėms išskleisti visus savo sugebėjimus (sov.) sp. | refl.: Sudėtingos mašinos išsiskleidė iš paprasčiausių įrankėlių . Išsìskleidė rašytojo talentas 1. \ skleisti; antskleisti; apskleisti; atskleisti; išskleisti; nuskleisti; paskleisti; parskleisti; perskleisti; praskleisti; priskleisti; suskleisti; užskleisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išskleisti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda išskleisti objektą (langą, sąrašą, medį, tekstą) ir parodyti daugiau jo komponentų (pomedžių, pakatologių, paaiškinimų). pavyzdys( iai) išskleisti katalogą, išskleisti sąrašą, išskleisti tekstą… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išskleisti langą — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda išskleisti suskleistą langą, vaizduojamą piktograma. Įvykdoma spustelėjus lango piktogramą arba greta jos esantį lango didinimo arba mažinimo mygtuką. atitikmenys: angl. maximize ryšiai: antonimas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išskleisti — išsklei̇̃sti vksm. Išsklei̇̃sk kū̃lį ant grėbėstų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • expand — išskleisti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda išskleisti objektą (langą, sąrašą, medį, tekstą) ir parodyti daugiau jo komponentų (pomedžių, pakatologių, paaiškinimų). pavyzdys( iai) išskleisti katalogą, išskleisti sąrašą, išskleisti …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • maximize — išskleisti langą statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda išskleisti suskleistą langą, vaizduojamą piktograma. Įvykdoma spustelėjus lango piktogramą arba greta jos esantį lango didinimo arba mažinimo mygtuką. atitikmenys: angl. maximize… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • group columns — grupuoti stulpelius statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pažymėtiems ↑lentelės stulpeliams ↑grupuoti. Šią komandą paprastai turi ↑skaičiuoklės. Stulpelių grupes galima ↑suskleisti arba ↑išskleisti. Grupuojama pagal tam tikrus požymius …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • grupuoti stulpelius — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pažymėtiems ↑lentelės stulpeliams ↑grupuoti. Šią komandą paprastai turi ↑skaičiuoklės. Stulpelių grupes galima ↑suskleisti arba ↑išskleisti. Grupuojama pagal tam tikrus požymius dirbant su… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • group rows — grupuoti eilutes statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pažymėtoms ↑lentelės eilutėms ↑grupuoti. Šią komandą paprastai turi ↑skaičiuoklės. Eilučių grupes galima ↑suskleisti arba ↑išskleisti. Grupuojama pagal tam tikrus požymius dirbant… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • grupuoti eilutes — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pažymėtoms ↑lentelės eilutėms ↑grupuoti. Šią komandą paprastai turi ↑skaičiuoklės. Eilučių grupes galima ↑suskleisti arba ↑išskleisti. Grupuojama pagal tam tikrus požymius dirbant su didelėmis… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išleisti — SD417 I. sudaryti sąlygas kam išvykti; išsiųsti. 1. tr. duoti sutikimą, nedrausti kam kur išeiti, išvykti: Ir mane, žinoma, išleis nors (bent) mėnesį (namõ, į tėvus) J.Jabl. O kas tave buvo išleidęs? Slnt. Aš gi žinau: kaip tik nueisi, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”